Regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu GAMERON.pl.
 2. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z chwilą odwiedzenia dowolnej podstrony portalu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z portalu.

2. Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w obrębie portalu GAMERON.pl podlegają ochronie prawnoautorskiej (w szczególności teksty, zdjęcia i filmy). Wspomniane prawa autorskie należą do właściciela Portalu.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek (opisany w ustawie o prawach pokrewnych i prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku). Udostępnianie linków do treści zamieszczonych na GAMERON.pl jest dozwolone.

3. Komentarze

 1. Komentarze na portalu mogą dodawać tylko Użytkownicy mający konto w usłudze Disqus.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych opinii i poglądów (o ile nie łamią one niniejszego regulaminu).
 3. Publikując komentarz, Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do opublikowanych przez siebie treści.
 4. W sekcji komentarzy zabronione jest:
  • obrażanie innych Użytkowników.
  • publikowanie jakichkolwiek materiałów przedstawiających przemoc, pornografię, alkohol i narkotyki.
  • dyskryminowanie innych płci, ras i osób o innych wierzeniach religijnych.
  • publikowanie spamu, treści nic niewnoszących do dyskusji.
  • prowadzenie dyskusji na tematy polityczne.

5. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
6. Użytkownik oświadcza, że bierze odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.
7. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do zbanowania (zablokowania możliwości publikowania komentarzy w obrębie portalu GAMERON.pl) Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.
8. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do zbanowania Użytkownika bez podania przyczyny.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu, a także do całkowitego jego zamknięcia bez uprzedniego poinformowania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ataki hakerskie, włamania na konta, próby wyłudzenie danych itd. dokonane przez osoby trzecie.

5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 30.12.2018.
 2. Data ostatniej modyfikacji regulaminu: 12.12.2018.