Prace nad Titanfall 3 najprawdopodobniej już trwają

Ewidentnie coś się kroi.